| | | | |


Abyste se přihlásili na konferenci, musíte být přihlášeni do systému.Upozornění

Konference

 • Církev a stát 2024 4. 9. 2024

  Dopolední blok představí recentní vývoj kanonického trestního práva. V odpoledním bloku se zaměříme na náboženskou svobodu ve veřejném prostoru. Podrobnosti:  


 • International legal history meeting of PhD students 2024 11. 9. 2024 – 12. 9. 2024

  Podrobnosti:  


 • České právo a informační technologie 2024 12. 9. 2024 – 13. 9. 2024

  Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádá XVI. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie ve dnech 12. – 13. září 2024 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno. Podrobnosti:  


 • Novela zákona o vysokých školách 2025 16. 1. 2025 – 17. 1. 2025

  Konference je realizována v reakci na změny, které s sebou přináší další z velkých novel zákona o vysokých školách projednávaná jako sněmovní tisk č. 660. Účinnost novely je plánována na 1. 1. 2025. Cílem konference je poskytnout akademické veřejnosti, zejména pak zástupcům vedení vysokých škol a fakult, informace o obsahu novely, o jejích dopadech, jako i o souvisejících tématech řešených až na úrovni prováděcích předpisů. Čtvrteční program bude společný, v pátek budou probíhat 3 paralelní sekce; přihlášením se k určité sekci tedy účastník vybírá pouze variantu pátečního programu. Podrobnosti: